Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.04.2010 20:16 - Книгата на д-р Живко Войников за произхода на древните българи
Автор: doktora757 Категория: История   
Прочетен: 145477 Коментари: 30 Гласове:
8

Последна промяна: 18.08.2015 19:13


Книгата на д-р Живко Войников за произхода на древните българи;   критична рецензия

 

 

д-р Дориян В. Александров

 

 

   

    През последните 15 години в българската историческа наука настъпиха някои съществени обрати поради обективни обстоятелства и смяната на тоталитарния комунистически режим, който беше окупирал и монополизирал тази област по идеологически съображения. Наред с публикациите на професионалните историци, археолози, етнографи и др. се появиха и интердисциплинарни изследвания на други наши специалисти (историци, археолози, етнолози, архитекти, лекари, филолози, инженери, художници и др.) изследователи на българската история (най-вече в древния и период), обединени около идеите на някои неправителствени организации и институти като: Институт по интердисциплинарно българознание „Велики Преслав”, Сдружение „Българска Орда – 1938 г.”, сп. „Авитохол”, фондация „Тангра ТанНакРа”, издателство „Светлик”, академията МАБИК, издателствата „Огледало”, „Хелиопол”, „Агато”, в. „Народен будител”, Академичен форум за национална политика, Център за българска национална статегия, в. „Целокупна България”, в. „Македония”, в. „Родово имение”, както и публикации на отделни автори от посттоталитарния период (даже Стефан Цанев, Иван Кулеков и Йоло Денев написаха свои версии на българската история; ха-ха-ха; уджас! Да не говорим за някои фалшификатори и манипулатори, които използвайки вълната на демокрацията, написаха отвратителни неща и лъжи за българите – проф. Пламен Цветков, проф. Гюров, д-р Николай Панайотов, Ясен Кавадарков и някои др. ).

     Сериозните изследователи от горните неправителствени организации поставиха началото на интердициплинарното българознание, като по-разширена форма на историческите изследвания и алтернатива на официалната историческа наука, която и до този момент не се оттърсила от идеологемите на миналото! Публикувани бяха отново трудовете на наши историци от началото на 20 век, които бяха забранени от комунистическата власт, а част от тях бяха и унищожени и много хора просто не са били запознати с тях. Такива като Ганчо Ценов, Димитър Съсълов, Николай Станишев, Стилян Чилингиров, Стоян Шангов и др.; в Интернет се появиха и публикации на автори от старата емиграция и др. Въобще разширяването на Мрежата и достъпа до информация, доведоха до качествен скок в изследванията на българистите и ревизионистите на историята. Тук обаче трябва да отбележа и една негативна тенденция да се „залюлява махалото” в другата посока (след като години наред подобни изследвания бяха забранени и силно политизирани!) и да се преувеличават, а на места направо и да се фантазират постиженията и произхода на древните българи, както и те да се търсят едва ли не по цялата географска карта и на най-невероятни места. Както казваше по този повод един наш мастит историк и бивше ченге (сега министър „без портфейл”): „От Мисури до Усури само кутригури и чукундури”! За съжаление обаче в случая е прав, въпреки че по други български неща същия господин има много прегрешения и тъмни дела. Такива залитания нанасят огромна вреда на българската древна история, обезмислят стойностните изследвания и дават основателен повод за безмилостна критика от страна на българофобите и  враговете на България.

    В края на 2009 г. на книжния пазар се появи книгата на д-р Живко Войников „Етногенезиса и миграцията в Евразия през древността и ранното средновековие и мястото на древните българи в тях”, изд. „Тангра ТанНакРа”, София. Признавам, че тръгнах с „голяма кошница” и надежди към изданието, което беше многообещаващо, с голям обем и формат, още повече че авторът ми беше познат – публикували сме негови работи в историческото списание „Авитохол” по времето когато бях гл. редактор там (2000-2004 г.).

    Още обаче, когато прегледах внимателно източниците посочени в библиграфията на книгата, видях някои съществени пропуски и горе-долу ми стана ясна посоката на изследванията и анализа на автора. В последствие задълбочавайки се в текста, което ми отне около месец и половина, тъй като правих паралелни справки в други източници, видях и слабите моменти на този безспорно ценен труд и ще ги споделя тук под формата на критична рецензия и анализ.

    Постарал съм се да отбележа ключовите неща, които са ми направили впечатление от това изследване, като ще посоча както силните и приносните страни, така и слабостите и пристрастията на автора (акцентът ми е предимно върху тях), които са му попречили да направи далеч по-стойностно научно изследване. Структурирам бележките ми според хронологията на книгата и по точки:

 

   1. Веднага прави впечатление, че това е компилативен труд, характерно за кабинетен тип учен, без собствени разработки и теренни проучвания (участие в експедици, археологически разкопки и пр.), който ни представя изследвания на други учени и историци, подлагайки ги на някакъв теоретичен анализ и насочвайки ги в руслото на собствените си предпочитания и теории. В съчинението има много субективизъм и малко използване на извори от съответната епоха или те са цитирани (избирателно) през погледа на други изследователи, а не от оригинал.

 

   2. В началото, авторът ни представя различните теории за произхода на българите, но го прави доста едностранчиво и с предубеденост, което не е много убедително тъй като липсва сериозен научен анализ. Историческия анализ (ако го има) не само не е достатъчен, но и липсва конструктивна критика на българските историци писали до този момент – посочени са единствено негативите, но не и положителните неща в техните трудове. Не се отчита и факта, че преди 100-150 години назад не е имало информацията, с която разполагаме днес (история, археология, достъпни хроники, архиви и извори, изследвания, антропология, теории, артефакти, находки, лингвистични изследвания и т.н.). Единствено авторът си е дал повече труд да отхвърли тюркската теория, като наистина несъстоятелна по чисто хронологични обстоятелства (тюрките се появяват на историческата сцена поне 7-8 века след древните българи), но пък яко се е забатачил в хунския проблем, който не е изследван достатъчно коректно и точно; на места и с непростими грешки (волни или неволни). При отразяването на етногенезата и историята на хуните, а и на някои други народи в Азия, авторът явно се е повлиял в значителна степен от руската и съветската историческа школа, която по политически причини не е достатъчно надежден източник!

 

   3. Прави впечатление, че авторът Живко Войников (по нататък за краткост ще го наричаме само „автора”) по отношение на източниците е пренебрегнал собствените български хроники, както и традиционно използваните такива – гръцки, византийски, арабски и латински извори за българската история. Разбира се най-добре е такива като последните да се ползват в оригинал, с оглед на многобройните „редакции” и манипулации на комунистическите историци, преводачи, цензори и редактори. Да не забравяме също, че в наличния в библиотеките ресурс на тези източници, много от оригиналните текстове  и важни пасажи просто са извадени оттам и са спестени на читателите (говорим за българските преводи)! Войников напълно е пренебрегнал трудовете на Паисий, Раковски, „Зографската история”, йеросхимонах Спиридон Габровски, Поп Йовчо Попниколов, Гавриил Кръстевич, Мавро Орбини, както и много други, където се съдържа уникална информация за древната българска история и преписи от по-стари книги и предания, някои още от времето на Първото българско царство (каквото и да означава това.......). Вероятно е бил повлиян от сложения вече комунистически и панславянски щемпел (като от „последна инстанция”) и заклеймяването на на тези автори като „възрожденски историци” и „ентусиасти” или може би той ги причислява към „фолк историците” от съвремието ни, за които пише по-нататък. Не трябва да забравяме обаче, че чуждите хроники отразяващи историята на българите в повечето случаи са враждебно настроени и са прекалено субективни, а някои дори още от древността са явни фалшификати (има достатъчно податки за византийски и гръцки такива).

 

     4. Изследванията на автора прекалено забиват на изток в Азия (древните българи и сродните им народи) и изцяло е пренебрегват значението на траките в изграждането на българския народ. Антропологичните изследвания (Пан европейския ДНК проект и други) обаче говорят друго – над 25% от съвременния български етнос носят гени на автохтонното население на Балканите – траките, които са били тук още преди 8 000 години! При това, изследването, в което участват и български учени (виж публикациите на доц. Иво Кременски и Д. Димитров) не е цялостно, а е някаква представителна статистическа извадка и в този смисъл не е и съвсем точна. Един от моите учители в българистиката, покойният етнолог Райко Сефтерски (почетен член на сдружение „Българска Орда -1938 г.”), на базата на своите 40 годишни изследвания (в това число и много теренни проучвания) твърдеше, че този процент се доближава до 50%!.....Тези и други антропологически изследвания проведени през тоталитарния период (засекретени след това) показват, че делът пък на славяните варира около 12-15%, останалата част са от древните българи и има около 3-4% други етноси, което е в рамките на нормалното. Изводите оставям на вас..........

 

    5. В изследването не са посочени манипулациите и фалшификациите на българската история от тоталитарния период, а такива има премного, в това число и многобройните „редакции” при преводите на изворовия материал. Използването на антинаучния термин за древните българи като „прабългари” също буди недоумение! Никъде в древните хроники никой автор или хронист не е използвал такова наименование, което е изкуствено съчинено от тоталитарните историци и комунистическите подлоги на Москва и Коминтерна.

 

    6. Изключително слабо са разгледани кимерийците, скитите и сарматите като предци на древните българи (трако-кимерийци), след като за това има ясни податки в българските хроники, но както изяснихме те просто са пренебрегнати за сметка на чуждестранни изследователи и спекулации с политическа окраска (имам предвид най-вече руските и съветските автори).

 

     7. Като голям минус на творбата са езиковите и непрофесионални лингвистични спекулаци в стил ала „Петър Добрев” и други, които залитат в тази посока, с цел доказване на собствени теории. Изключително несериозно ми звучи да се прави непрофесионален лингвистичен анализ на древни и мъртви езици (тохарски, етруски, старокитайски, старояпонски, монголски, тибетски, тюркски, фарси и т.н.) на базата само на речников фонд (при това превеждано от руски език), без човек да е специалист в съответата област и без да се знаят говоримите езици. При това без дори да се познава добре старобългарския, тракийския език и местните диалекти. Това на мен ми звучи така: „Тук има един много точен медицински атлас, ето ви и пълен набор хирургически инструменти – моля направете спешна операция по присаждането на сърце, черен дроб или мозъчна операция”........ Сами разбирате, че дори човек да е лекар, ако не е специализирал в съответната област, никаква операция няма да може да направи или ако я направи тя ще е с летален изход!....... Същата работа е и в другите науки, в частност с езиците. Аз съм се сблъсквал с този проблем в бойните изкуства, с които се занимавам от 40 години. Например в китайските бойни изкуства Кунг-Фу/У-Шу (където има над 130 различни стила) има специален жаргон, в който обичайните думи значат съвсем друго в контекста на съответния стил. Професионален преводач дори и перфектно да владее старокитайски (за което се иска да си живял и специално учил в Китай поне 10 години; в България имаше само двама такива специалисти – София Катърова и Крум Ацев, може би и още един-двама, които вече са покойници) не може правилно да преведе тези термини и текстовете тотално се оплитат и губят смисъл. За това когато превеждаме такива старинни текстове, използваме като преводачи хора, които не само владеят добре езика, но и практикуват Кунг-Фу/У-Шу и са запознати с терминологията и жаргона на тези изкуства. Дори и тогава, при редакцията на такива класически текстове се сравнява поне по два различни източника дали са правилно преведени! Та така с езиците........

      Специално за транскрибирането на китайските наименования, думи и имена на български език е поредната „творческа грешка” на автора. Има си специални граматически правила за това и те не са същите както в руския език или от английски примерно. „Анализът” и изписването на йероглифи от старокитайски и старояпонски просто няма да го коментирам; по-горе беше казано защо.

 

      8. Прави впечатление, че авторът прекалено се предоверява на съветски и руски източници и пренебрегва западни автори, особенно тези от немската школа – Еберхард, Алтхайм, Рифтхофен, проф. Фрицлер и др., които или са споменати мимоходом или въоще липсват в изследването. Не са ползвани важни източници като Кембриджката многотомна история (14 тома) на Изтока и Азия и някои други авторитетни академични издания. Авторът е обяснил, че е ползвал предимно руски и съветски източници, тъй като голяма част от изследваната територия била в пределите на бившия Съветски съюз; това обаче едва ли е достатъчен аргумент за сериозността на научния труд.

 

     9. Изключително много дразни фалшифицирания от гърци и руснаци термин „Гръко-Бактрия”, използван неколкократно от автора – абсолютен анахронизъм и недоразумение, затвърждаващ гръцките спекулации и фалшификации относно Александър Македонски и неговата империя, нямаща нищо общо с претенциите на гърците, които са били просто едни обикновенни васали и търговци в Македонската империя и то по принуда. Нещо повече гърците не са били никакъв фактор в армията на Александър Велики; същото обаче не може да се каже за траките, които са били основна ударна сила във македонската фаланга (древните македонци са по произход трако-илири, а не „гръцки племена” както пишат разни автори като Божидар Димитров например и гръцките му ментори, техните клакьори и заблудени западни учени). Не на последно място трябва да отбележим, че в Бактрия се заселват и 80 000 траки и именно те носят със себе си специфичната елинистичната култура (монетосечене, строителни традиции, духовност, военно дело) в Средна Азия. Тази елинистична култура не гръцка, а влияние и взаимен обмен на траки, илири, скити, пеласги, финикийци, египтяни, хети, троянци (етруски), перси, гърци и фригийци. Използването на гръцко и финикийско писмо в артефакти и надписи от тази епоха в Бактрия, също нищо не доказва в полза на тезата „Гръко-Бактрия”.

 

    10. Авторът отхвърля твърдението, че българите са били стари обитатели на Бактрия (нещо, което твърди Петър Добрев и групата около него) и че имат висока култура, тъй като са „типични представители на сармато-аланския свят”?!?........ Отново се появяват руските научно-фантастични приказки за номадите, ниската им култура и липсата на строителни традиции и казаното в тази глава за древните българи явно си противоречи с по-късните анализи и констатации на автора. На много места това се повтаря като някаква сгрешена мантра.

 

    11. Авторът твърди, че хуните и тюрките нямат никакви строителни традиции, което фактологично не е вярно, нито коректно за едно сериозно научно изследване. В китайските хроники се посочва, че хуните имат столица Лионг (Лунг) и че тя е опасана от 9 концентрични вала с ров и стена. Имаме хунски градове във Вътрешна Монголия и 11 града в Тарим, които са засипани в пустинята (открити са през последните 10 години). На стр. 276 авторът вече говори, че хуните имат „множество градове и крепости”; кое от двете е вярното и за кои хуни всъщност се говори също не става ясно. Хуни не е етническо понятие (нито фиксира точно определен народ), както се опитват да ни внушават някои автори като Петър Добрев или редица руски автори, пък даже и някои неосведомени западни. Хуни е събирателно понятие за „26 народа опъващи лък”, както са известни в китайските хроники и както са наричали всички народи на Север и на Запад от Китай. Източните племена на хуните са монголоиди, а западните са европеиди; според археологическите находки от хунски погребения едва ј от тях са на монголоиди. Този факт не може да не известен на автора, но той го премълчава и неизвестно защо се опитва да ни представи западните хуни като две общности – „хуни” и ”хони” (или ги смесва с източните; различния начин на транскрибиране на имената обаче не могат да променят етничиския състав на техните носители).

    Прародителите на древните българи са западните хуни, които не са нищо друго освен индоевропейци (кимерийци, скити, ди, юеджи, динлини, хуни ефталити, саки, сармати и т.н.); от коя точно група произлизат българите е друга тема. Събирателното понятие за всички тези народи е хуни и скити (така са дадени и в повечето хроники, дори и когато българите са били вече известни със собственото си име и самоназвание); във всички древни карти на Евразия територията между Северното Причерноморие и Китай е наричана Скития; дори и Добруджа е наричана „Малка Скития”. Авторът обаче ни пробутва тезата за „хуни” (монголоиди и предшевственици на тюрките) и ”хони” (европеиди), като обаче яко омесва понятията и се обърква във собствените си теории. Той не се притеснява да твърди, че византийските историци се били объркали и механично поставяли стари имена на съвременните им народи?! На всичкото отгоре авторът критикува Лев Гумильов, защото си позволил да изкаже мнение, че по-голямата част от хуните са европеиди – което е факт! „Гумильов се бил объркал и популяризирал невярното твърдение за някаква мнима европеидност на хуните”.....Авторът обаче за пореден път си противоречи, защото на стр. 306 потвърждава за европеидния вид на част от хуните (ху [усуни] със сини очи и руси коси) описани според китайските хроники, както и че така именно изглеждат и други хунски племена от западната общност (динлини, ди, хуни ефталити или "бели хуни" и др.).

    Използването на името „хуни” от древните и сегашните автори е подобно както и използването от нас на наименованието „китайци” към днешна дата. Колко от нас обаче знаят и са наясно, че всъщност китайците не са еднонационална държава, а обединяват 53 етнически групи и малцинства, разпределени в няколко расови типа (някои от тези „малцинства” наброяват по 50-60 милиона души); там се говорят и 230 езика и диалектни наречия........В Азия (Китай) пък като се каже „европейци”, всички се слагат под един знаменател „задморски дяволи” (гуайло) и „ония с дългите носове”; айде разбери за кого точно става въпрос?!?

 

    12. В книгата се дискутират прекалено много хипотези на разни, предимно руски автори и се дават много малко завършени теории, което обърква допълнително читателя и особенно неспециалистите. Почти не се ползва изворов материал, който да се анализира, а се ползват източници и изследвания от 20 век, които са прекалено политизирани и не могат да се цитират като надежден източник.

 

    13. Айде сега и нещо положително. „Новия момент” е извеждането на древните българи от индо-европейските народи населяващи в древността Средна и Централна Азия: юеджи-тохари, усуни, алани, скити, сармати, кушани, тохари (ди), динлини. Дават се културни и генетични връзки с Карасукската култура, Пазирик, Тарим, Ордос, Афанасиевата култура и други в Средна и Централна Азия и Южен Сибир, някои от които традиционно са считани и до сега за „тюркски”, независимо от явния анахронизъм (тези култури са от 2-1-во хил. пр. Хр., докато същинските тюрки се появяват като политическо образувание едва през 5-6 век сл. Хр.). Забележително е обаче, че през последните 20-25 години голяма част от самите руски учени имащи отношение към етногенезата на народите и племената от тази част на Азия вече не говорят за „тюркски народи”, а говорят за „алтайски народи” и е повече от ясно че първичния културен пласт на тези съвременни групи (някои от които наистина са тюрки и монголоиди) е индоевропейски и тюркизацията е станала вторично в много по-късен период! Този „нов момент” обаче не е съвсем нов – подобни хипотези за произхода на древните българи от сармати и царски скити е изказван от редица учени още в началото на миналия век (виж трудовете на Шангов, Даскалов, Сотиров и някои др.).

     Заслугата на автора е подчертаването на факта и анализа (погребални находки, археология, културни особенности, художествен стил), че повечето конни народи от Евразия, Средна Азия и дори Централна Азия, включително в Тарим, Алтай, Китай (Ордос и някои части във вътрешността) и до Северна Индия са с индо-европейски произход. Важно е също, че всички стари археологически култури в обозначения район – Карасукска, Таштъкска, Афанасиева, Пазирик, Тарим, скито-сарматска и кимерийците са също такива. Авторът обаче не достатъчно е изяснил етногенезата на хуните и най-вече на западните хуни, които са различни от източните монголоезични хуни и преповтаря руските грешни  (меко казано) тези по този въпрос.

 

    14. По-нататък авторът продължава да прави анализи на народи и племена далеч на изток (Тарим, Китай и Средна Азия) и в епохата около и след новата ера, когато българите са известни вече далеч на Запад и са се установили там – около Кавказ и Седморечието (в Кавказ още във 2 в. пр. Хр., а може би и преди това) и Старата Велика България е започнала да се изгражда. Защо е „Стара” и „Велика” (Голяма) е вече предмет на друг анализ.

 

    15. Друга творческа грешка на автора е да поставя знак на равенство между азиатските и европейските хуни, нещо което се повтаря като мантра и от редица други автори умишлено или не. До момента няма никакво доказателство, че хуните на кан Атила и азиатските (китайските източни) хуни са един и същ народ, а и вече изяснихме, че става въпрос за съвкупност от народи титуловани като „хуни”.......

 

    16. Неизвестно защо авторът толкова се увлича да ни преразказва китайската средновековна история (династията Хан, периода на Трите царства и династия Тан), което няма никакво пряко отношение към древната българска история?! Още повече, че става въпрос за сравнително късни исторически периоди, когато българите отдавна са се завърнали в Прародината (Балканския полуостров).

 

    17. Друга творческа грешка на автора е представянето на кимерийците като пришълци от Азия, което издава явно непознаване на древната история и авторитетните исторически атласи на Колин Макивиди (в два тома) или тези на Херман Киндер и Вернер Хилгеман (също в два тома); и двете издания са излизали на български език.    Въобще, прави впечатление, че авторът се е предоверил и доста увлякъл в миграционните теории (библейско-еврейската теза за „идване отнякъде и отиване на някъде”) в противовес или пълно отхвърляне на автохтонните теории или по-вероятното комбиниране на автохтонност с миграции.

 

    18. Изследвайки древната история на Азия, авторът нищо не споменава за културата, предшевстваща Китай – Великата Уйгурска империя (състояща се от европеидни народи), която се явява наследник на културата от потъналия континент Му (в Тихия океан; виж изследванията и книгите на Джеймс Чърчуърд от края на 19 век; излизали са и на български език). Макар и спорни в някои отношения, книгите и експедициите на Чърчуърд дават много фактологичен материал за съществуването на тази древна култура преди повече от 35 000 години. Част от тази материална култура са и пирамидите открити в Китай (120 пирамиди намиращи се в Северо-Западен Китай; някои от тях са по-големи от Хеопсовата пирамида). Тези пирамиди се проучват само от китайски археолози и до тях не се допускат никакви чуждестранни специалисти, което е много показателно като факт. Логиката от този факт е, че ако се изясни произходът на тези пирамиди, както и много други артефакти от древния период и „пъзелът се подреди”, ще трябва да се пренапише голяма част от древната история на Азия, което не е изгодно от геополитическа гледна точка за Китай!

 

    19. По-нататък авторът продължава със спекулациите, че „хоните” (кушани, ефталити, юеджи, усуни), нямат нищо общо с хуните на Атила, „които са монголоиди и на ниско културно стъпало”.  Доказателството на автора, че „хунския вожд” (а всъщност той е император!) Атила е бил монголоид е, че е погребан в три ковчега – железен, сребърен и златен, „според степния обичай” от Азия. Едно от тълкуванията на това погребение, е че императорът кан Атила (според някои сведения е носел и името Боян) е погребан така защото е „завоювал народите с желязо, а те са му плащали данъците си със злато и сребро”! Може би на автора не му е известно, че по същия начин е погребан и Александър Велики; и той ли е азиатски монголоид?!?........

    Другото му „доказателство” е едно съвременно изображение на Атила от Интернет, където някой го е изобразил като безобразен и свиреп монголоид-полуидиот! Има обаче десетки изображения на Атила, някои рисувани и от натура от средновековието – НА ВСИЧКИ ТЯХ ЦАР АТИЛА Е ИЗОБРАЗЕН КАТО ЕВРОПЕЕЦ СЪС ЯРКИ КАВКАЗКИ ЧЕРТИ! Той е бил със светли кестеняви коси и зелени очи; такъв е показан и на последния филм за Атила и подчиняването на Римската империя, която му плаща данък. Да не забравяме, че Атила е знаел няколко езика, включително и латински; и той и хората му са били високообразовани за времето си. Има сведения, че Атила е бил християнин (вероятно арианин) и в свитата му е бил Св. Лупа (виж Стоян Шангов и цитираните от него източници; 1923 г.). Взимането на страна от Атила в качеството му на арбитър в  споровете на християнските епископи и други факти от живота му (преговорите с папа Лъв и някои политически решения), показват ясно, че Атила е християнин и не е изключено войната му с Рим и Запада да е именно на верска основа!

image

Цар Атила от Нюрнбергска хроника, 15 в.

image

Атила от Хилтън Дойч колекция.


image      Главната жена на Атила е била българката Керка, от която е бил и възстановителя на империята кан Ирник (Ернах, Ирна заселил се в Добруджа; Малка Скития), упоменат в „Именника на българските владетели”. Отричането на този факт е наивно и смешно, както и твърденията, че  Атила е Авитохол от „Именника”. Елементарното изследване показва, че става въпрос за династиен период в българската държавност, започнал с митичния владетел Авитохол (а може би той не е толкова митичен); като последната част от този династичен период е управлението на Атила, последвано от това на Ирник.  Другите синове на Атила, след смъртта на баща им и разпадането на империята също се заселват в България, Македония и Дакия, заедно с водените от тях многочислени български групи. Това става три века преди кан Аспарух да премести столицата си отсам Дунава и да сключи окончателния договор с Византия, с което всъщност се подновява договорът от 448 г. между Атила и Византия. Според него, а и според старите карти, южната граница между двете империи е минавала по билото на Стара планина!.........Така, че авторът ще трябва още да се порови в древните хроники, да анализира и да не се чуди откъде се появяват панонските българи………..

     Повечето средновековни автори писали за цар Атила и „хуните”, никога не са се срещали с хуни, а са писали според слухове и чуто-видяно през трети лица (виж  Патрик Хауърт). Изключение прави авторът Приск Панийски, който е посетил като византийски посланник лятната резиденция на Атила в Панония и лично се е срещнал с него. Никъде обаче Приск не споменава, че Атила или хората му са монголоиди!

 

     20. Говорейки за волжките българи и проблема с тяхната етногенеза, авторът не е надскочил нивото на руските политически манипулатори и нашия Петър Добрев (женен за рускиня!), говорейки за „татарски народ” във Волжка България и царицата на „татарите” Сююмбике. Днешните български историци в Казан са представени като „татаристи” или „пантюркисти” („българисти”, които са прикрити пантюркисти). По нататък авторът твърди, че „преселение на кан Котраг не е имало, както и самият Котраг не е историческа личност, а митичен персонаж, чието име е производно на етноним” (стр. 333), без да представи някакви доказателства за това. Явно авторът е пропуснал важния момент (или се прави, че не го забелязва), че когато в средата на 16 век руския цар Иван Грозни („Страшни”) завладява Волжка България (Казанското ханство) и я присъединява към Руската империя, на държавния си печат поставя мемориален надпис:”ЦАР НА РУСИ И БЪЛГАРИ”. Там просто не е имало по него време никакви татари (междувпрочем избити на времето още от Чингизхан в Азия; по-късното име е механично пренесено към други народи!). Ако е вярно противното, на печата щеше да пише друго…….Нищо, че сега републиката в РФ се нарича „Татарстан” – поредната руска фалшификация.          

    Членът на няколко академии акад. Алфред Халиков – волжки българин и крупен изследовател, историки и археолог също е представен от автора като „прикрит пантюркист”, заедно с друг съвременен автор Фархат Нурутдинов.

    По въпроса с нещата излезли под перото на историка Нурутдинов („Джагфар Тарих”, „Шан Казъ Дастани” и др.) донякъде съм склонен да се съглася, защото там бъркотията и явното вмешателство в хрониките са повече от очевидни. Обяснявам си го с неистовото желание на Нурутдинов на всяка цена да докаже собствените си теории (и да се пребори с руските фалшификации), но начинът по който го прави и методите които използва (желаното да се представя за действително) дават отрицателен резултат. По-добрия вариант би било просто да напише своя версия за историята на Волжка България и да застане с името си под това, вместо да представя своите разработки и откъслечно събрани сведения за „автентични български хроники”, пишейки при това за исторически периоди от 35 000 години назад във времето, което е просто несериозно като изследване!

 

     21. По отношение на Мадарския конник, авторът цитира второстепенни автори със спорни теории и „открития”, а не се цитира най-големия наш изследовател на паметника – арх. Слави Дончев (работил по въпроса още от времето на Людмила Живкова; Дончев е в нейния екип; той е и почетен член на сдружение „Българска Орда – 1938 г.”), с чийто трудове авторът или не е запознат или умишлено ги премълчва. Тук още веднъж се сблъскваме с необяснимо пренебрегване на български изследователи и историци с явен принос. Това отношение явно не е случайно, защото по-нататък авторът нарича изследователя Георги С. Раковски „ентусиаст” – щемпел, който умишлено му беше сложен от комунистическата върхушка и тоталитарните учени пишещи нашата история под диктовка „отгоре” (но не свише) ?! Така се изтъкваха само заслугите на Раковски като революционер, но не и като сериозен изследовател, българист и историк (тъй като неговите тези бяха в противоречие с „официалната история”).....Раковски обаче е много сериозен и уникален изследовател и историк. Той е знаел няколко езика, включително и санскрит; ползвал е извори в оригинал в чужди билиотеки (Гърция, Атон, Марсилия, Одеса и Молдова) и е откривател на безценната българска хроника „Зографска история” (от манастира „Зограф” в Атон; Света Гора). Той е гигант енциклопедист в етнографията и българската история и омаловажаването на неговото дело е непростимо!

 

    22. Съкращенията на индексите в цитираната литература са оформени по начин понятен само за автора и такива не се срещат никъде в научната литература!

    На многа места в книгата липсва хронология и авторът скача от една епоха в друга безразборно по някаква си своя логика и читателят остава да гадае за кои години и периоди става въпрос и какво точно иска да ни каже автора. Въобще подредбата, систематизацията, хронологията и историческия анализ и преразказ са слабото място на този труд........Към 261 стр. Вече си зададох въпроса дали трябва да продължа да чета по-нататък или ще бъде изгубено време (а аз се ръководя от принципа, че: „Изгубеното злато може да се намери, но изгубеното време - никога”)!? Все пак проявих търпение и изчетох спокойно и твърде търпеливо цялата книга.

 

    23. Продължавяйки по-нататък, авторът ни внушава за някакви мними грешки на византийските историци (комунистическите историци редовно използваха за щяло и нещяло терминът „анахронизъм”, когато не можеха или не искаха да обяснят дадени факти от историята). Той говори за „средновековен византийски начин на локален, механичен автохонизъм, механично да се присвояват по-стари названия на съвременни на хронистите народи, обитаващи същите земи, като: мизи-българи, кимерийци-българи, тохари-татари” и т.н., което обаче не отговаря на истината.

 

    24. До 369 стр. авторът говори за всякакви други племена и народи в Евразия, но не и за българи; без да прави някакъв сравнителен анализ или да свързва директно българите с тези народи.

 

    25. Според автора, племето на утийте в Кавказка Албания (Алуанк) и Азербайджан няма нищо общо с утигурите (древните българи) или кутигури/кутригури, които били по-късни. Но вероятно утийте и утигурите имат нещо общо с утийте (кутийте) от Месопотамия. Още повече, че това е потвърдено в старите български хроники (Паисий, Спиридон, Поп Йовчо, „Зографската история” и др.).  По този въпрос виж също и изследванита на д-р Лиляна Райчева, публикувани в няколко части в сп. „Авитохол” (авторката е правила специално проучване във френските билиотеки по този въпрос и подготвя книга със своите изследвания за българските племена на кутиите и барсилите).

 

    26. Своята творба авторът завършва с „прозрението”, че „последните остатъци на злополучните хуни се разтварят сред варварските племена в балканските провинции на Византия”......., че „хърватите са славяни” (това сигурно го е прочел в някоя сръбска енциклопедия от времето на Йосиф Брос Тито) и, че на Балканите българите обединили славянските племена, а траките се изпарили незнайно накъде?!?........Да, там има и една доста спорна от историческа гледна точка генеалогична схема, която би трябвало да обясни произхода на древните българи.

 

 

Христос Воскресе!

София, 04.04.2010 г.
Тагове:   Живко,


Гласувай:
9
1


Вълнообразно


1. yuliya2006 - ЕДИН ПОСТИНГ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ПР...
05.04.2010 20:29
ЕДИН ПОСТИНГ ,КОЙТО ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕШ..ПАК ДА СЕ ВЪРНЕШ И ОТНОВО И ОТНОВО!

С ОБИЧ ДЖУЛИЯ БЕЛ
цитирай
2. doktora757 - Ето и една интересна връзка по темата за кан Атила
05.04.2010 22:20
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=2660&hl=
цитирай
3. анонимен - Отговор на д-р Ж.Войников
07.04.2010 15:22
Отговор на д-р Ж.Войников

Коментарийте на ветеринарния колега д-р Дориян Александров будят в мен само смях и съжаление че темата за произхода на българите се превърна в евтина комедия разигравана в последните 20 години от разни пара-историци като него и кръга от любители на чалга-историята „Българска орда”. Познати са ми писанията и творенията му.

На г-н ДА не са му ясни основни понятия.

1. „Изследователи” като Ганчо Ценов, Димитър Съсълов, Николай Станишев, Стилян Чилингиров, Стоян Шангов изобщо не могат да се нарекат учени, изкл.Стилян Чилнгиров, но той се е занимавал повече с Поморавието отколкото с прабългарите. Ганчо Ценов е доаена на чалга-историците в България, писал куп небивалици, аналогичен е и Съсълов – пророка на „ореднците”. Тях сериозната българска историческа наука с право е зачеркнала отдавна!
2. ДА (Д.Александров) казва „... още повече че авторът ми беше познат – публикували сме негови работи в историческото списание „Авитохол” по времето когато бях гл. редактор там (2000-2004 г.)” Да публикувахте но с убийствено неверни ваши коментари, показващи изцяло вашата историческа некомпетентност.
3. „...Още обаче, когато прегледах внимателно източниците посочени в библиграфията на книгата, видях някои съществени пропуски и горе-долу ми стана ясна посоката на изследванията и анализа на автора”. – Определено цитирането на повече от 600 заглавия в които липсват фантазиите на Г.Ценов и Д.Съсълов за ДА е нищо.
4. „Веднага прави впечатление, че това е компилативен труд, характерно за кабинетен тип учен, без собствени разработки и теренни проучвания (участие в експедици, археологически разкопки и пр.), който ни представя изследвания на други учени и историци, подлагайки ги на някакъв теоретичен анализ и насочвайки ги в руслото на собствените си предпочитания и теории.”
Уважаеми ДА, аз съм любител, занимаващ се с история, а не професионален археолог, за да искате от мен да проучвам огромния регион на Евразия. А труда е компилативен защото не може да бъде друг. Неговата цел беше от общото към частното да стесни кръга от възможните наши предци. И за разлика от вас и вам подобни фантазьори, аз не си поставям предварителни цели – да доказвам колко древни и велики били прабългарите и какви „западни хуни....или как беше глупостта на Съселов – хунори са били.
5. „Историческия анализ (ако го има) не само не е достатъчен, но и липсва конструктивна критика на българските историци писали до този момент – посочени са единствено негативите, но не и положителните неща в техните трудове. Не се отчита и факта, че преди 100-150 години назад не е имало информацията, с която разполагаме днес (история, археология, достъпни хроники, архиви и извори, изследвания, антропология, теории, артефакти, находки, лингвистични изследвания и т.н.)”. Напротив обобщавам писаното до момента по прабългарската етногенеза и поризход. Друг е въпросът че освен Р.Рашев никой друг не се е постарал от професионлантие историци да направи някакъв по-задълбочен анализ на проблема, изкл. трафарентините писания за „хуно-тюркската ордица, разтворена сред славянското море”.
6. „по отношение на източниците е пренебрегнал собствените български хроники, както и традиционно използваните такива – гръцки, византийски, арабски и латински извори за българската история. Разбира се най-добре е такива като последните да се ползват в оригинал, с оглед на многобройните „редакции” и манипулации на комунистическите историци, преводачи, цензори и редактори. Да не забравяме също, че в наличния в библиотеките ресурс на тези източници, много от оригиналните текстове и важни пасажи просто са извадени оттам и са спестени на читателите (говорим за българските преводи)! Войников напълно е пренебрегнал трудовете на Паисий, Раковски, „Зографската история”, йеросхимонах Спиридон Габровски, Поп Йовчо Попниколов, Гавриил Кръстевич, Мавро Орбини, както и много други, където се съдържа уникална информация за древната българска история и преписи от по-стари книги и предания, някои още от времето на Първото българско царство (каквото и да означава това.......).” Браво, вие просто сте уникален. Явно не правите разлика между сериозен научен анализ и възрожденско-патриотичните напъни на Паисий и др.възрожденци цитирани от вас, а Мавро Орбини не е българин а хърватин (малка поправка).
Интересно кои са тези уникални сведения от времето на ПБЦ, неизвестни и нецитирани от сериозната наука, ако вие сте ги открил – че публикувайте ги!??!!
7. „Антропологичните изследвания (Пан европейския ДНК проект и други) обаче говорят друго – над 25% от съвременния български етнос носят гени на автохтонното население на Балканите – траките, които са били тук още преди 8 000 години!” Интересен завой в собствените си виждания прави ДА, от изявен „хунор” се превръща в „ахтохтонист”! Въпросните изследвания които са в обръщения имат едни главен недостатък че хората които ги интерпретират като колегата Кременски, можа да се прекрасни генетици, но от история не разбират! Затова се стига до такива комични резултати, българите били траки! На 8 000 год. Явно не знаете че траките идват на Балканите в края на ІІ хил.пр.н.е., а тези от 8 000 г. изобщо не са траки, или се позовавате на фантазийте на Гайдаров (Гайд)!?
8. „Използването на антинаучния термин за древните българи като „прабългари” също буди недоумение!” Единствено недоумение може да буди вашата некомпетентност г-н ДА, това е понятие прието от историческата наука за обозначаване на етноса носещ името българи, много различен по език от съвр.българи! Това е един мотодологически подход, отдавна утвърден от науката, не е необходимо „да откриваме колелето или топлата вода”! Иначе въпрос за произхода на българите, просто нямаше да съществува – та са си славяни по език, значи и древните българи са били такива и толкова!
А коменатри като „...такова наименование, което е изкуствено съчинено от тоталитарните историци и комунистическите подлоги на Москва и Коминтерна..” по би прилягало на „тъмносин глупак” от ранната СДС епоха, отколкото на историк-любител за какъвто вероятно се смятате.
9...” Изкл.слабо са разгледани кимерийците, скитите и сарматите като предци на древните българи (трако-кимерийци), след като за това има ясни податки в българските хроники, но както изяснихме те просто са пренебрегнати за сметка на чуждестранни изследователи и спекулации с политическа окраска (имам предвид най-вече руските и съветските автори)”. Така ли...явно не си чел достатъчно добре, за кимерийците и произходът им както и за евнтуалната връзка с „фир болг” е писано достатъчно подробно. Понятието трако-кимерийци е невярно по съдържание, това също е изяснено. Българските хроники били пренебрегнати – кой? Няма такива или приказките на поп Спиридон минават за „българска храника”?! А пещерната ти русофобия ДА, просто ме разсмива!
10. ...” Като голям минус на творбата са езиковите и непрофесионални лингвистични спекулаци в стил ала „Петър Добрев” и други, които залитат в тази посока, с цел доказване на собствени теории. Изключително несериозно ми звучи да се прави непрофесионален лингвистичен анализ на древни и мъртви езици (тохарски, етруски, старокитайски, старояпонски, монголски, тибетски, тюркски, фарси и т.н.) на базата само на речников фонд (при това превеждано от руски език), без човек да е специалист в съответата област и без да се знаят говоримите езици. При това без дори да се познава добре старобългарския, тракийския език и местните диалекти...” Мнение на един още-по некомпетнтен в сравнителната лингвистика човек. Е твоя воля, ако искаш ги приемай, аз съм се аргументирал изкл.подробно и ясно. Естествено че основен е лексикалния фонд – той ни дава представа за носитилети на езика, защото граматиката се променя, но лексикалния фонд остова или намаля, забравя се в следващите поколения, но много по-бавно. Как иначе ще обясниш изцяло славянския характир на старобългарския език, със случайно вмъкнали се около 100-200 думи с вероятен прабълг.произход?!
11. „Това на мен ми звучи така: „Тук има един много точен медицински атлас, ето ви и пълен набор хирургически инструменти – моля направете спешна операция по присаждането на сърце, черен дроб или мозъчна операция”........ Сами разбирате, че дори човек да е лекар, ако не е специализирал в съответната област, никаква операция няма да може да направи или ако я направи тя ще е с летален изход!.......” Жалко че сте медик по образование! Не сте разбрал нещо елементарно, медицината, приложните, инженерните науки и пр. са занаяти, те боравят с методики които се усвояват само от професионалисти, на базата на предшестващ опит. Историята е хуманитарна дисциплина, тя разглежда развитието на обществото, човешките общности. Тя не борави със скалпели или електродвигатели, а със съвсем други категории като сравнителния анализ на факти! Тогава ви питам – къде ви е мястото, защо си завирате носа в материя която изобщо не разбирате, по-добре си стойте в амбулатирята и лекувайте четириногите си пациенти!? Впрочем подобни забележки че с история трябва да се занимават само историците я подкрепям напълно принципно....Но къде са нашите историци, и защо не се занимават с този така вълнуващ ни и важен проблем – древните българи. И след като съм стигнал до някакви изводи – защо да не ги изложа!?
12. Примерите с кунг-фу и у-шу са изкуствени и не на място. Китайските транскрипции са цитирани според мненията на специалисти в областта!
13. „Прави впечатление, че авторът прекалено се предоверява на съветски и руски източници и пренебрегва западни автори, особенно тези от немската школа – Еберхард, Алтхайм, Рифтхофен, проф. Фрицлер и др.,” Случайно ДА ,да ти е ясно че териториите за коитос тава дума са намират почти изцяло в руското и постсъветско порстранство и единствените археологически изследвания са правени от руски и съветски учени. Човек не може да цитира всичко писано на този свят, а това до което се е добрал и прочел. На въпросния Фрицлер съм отделил подобаващо място и не пренебрегвам зрънцето истина което може да има в неговите писания.
14. „Изключително много дразни фалшифицирания от гърци и руснаци термин „Гръко-Бактрия”, използван неколкократно от автора – абсолютен анахронизъм и недоразумение, затвърждаващ гръцките спекулации и фалшификации относно Александър Македонски и неговата империя, нямаща нищо общо с претенциите на гърците, които са били просто едни обикновенни васали и търговци в Македонската империя и то по принуда. Нещо повече гърците не са били никакъв фактор в армията на Александър Велики; същото обаче не може да се каже за траките, които са били основна ударна сила във македонската фаланга (древните македонци са по произход трако-илири, а не „гръцки племена” както пишат разни автори като Божидар Димитров например и гръцките му ментори, техните клакьори и заблудени западни учени). Не на последно място трябва да отбележим, че в Бактрия се заселват и 80 000 траки и именно те носят със себе си специфичната елинистичната култура (монетосечене, строителни традиции, духовност, военно дело) в Средна Азия.” Просто смешно ДА, Гръко-Бактрия е научен термин който е в обръщение, обозночовощ ясно държавните формирования в еленистическия период в Бактирия. Може би трябваше да използвам фантастичния термин Балхара, или Трако-Бактрия (ха-ха-ха) Какви 80 000 траки, ще излезе че освен траки в армията на АМ други не е имало. Траките и монетосечене – нещо не си наясно. Монетосеченето е гръцка практика, траките са доста по-изостанали в развитието си. А.Македонски говори на гръцки и разнася гръцката култура, макар самите македонци да се повече етнос междинен между дорийци и гето-дарданци. Прочети В.Георгиев по въпроса. А.Македонски нанася жесток удар и разрушения на старата иранска култура, ползите от похода му са нищожни (скулптури и монетосечене)! Не виждам какъв извор на култура могат да са твоите тракийски овчари – виж съвр.албанци – достойни потомци на дарденци и траки!
15. „Авторът отхвърля твърдението, че българите са били стари обитатели на Бактрия (нещо, което твърди Петър Добрев и групата около него) и че имат висока култура, тъй като са „типични представители на сармато-аланския свят”?!?........ Отново се появяват руските научно-фантастични приказки за номадите, ниската им култура и липсата на строителни традиции и казаното в тази глава за древните българи явно си противоречи с по-късните анализи и констатации на автора. На много места това се повтаря като някаква сгрешена мантра.” Дориане улучил съм те право в десятката, такива като тебе пишман-патриотари заревават като настъпени по тестисите, когато някой им каже че прабългарите не са нищо по-особено! Къде я вида тази култура – в дървените строежи на ранна Плиска или в земните валове. Какво е останало от прабългарите – погребални некрополи и нищо друго! Сармато-алани по материална култура отвсякъде! И Рашо Рашев го видя и го даказа! Какво пише Баварския географ „България е огромна империя, но има само 6 града”! Къде са древинте български хроники, многочислени каменни надписи, огромни строежи и пищни храмове, или сложни философски трактати .... във фантазията на такива като тебе! Древните българи са един народ от войни! И с това са станали известни, както и аланите!
16. „Авторът твърди, че хуните и тюрките нямат никакви строителни традиции, което фактологично не е вярно, нито коректно за едно сериозно научно изследване.”....Явно не си чел достатъчно внимателно. За хунските градове и Иволгинското градище съм писал достатъчно, а за тюрките е така, първото тямно строитлено съоръжение – поминателния комплекс на Кюл-Тегин е дело на китайсик майстори!
17. „Хуни е събирателно понятие за „26 народа опъващи лък”… Вземи да порчетеш по-внимателно въпросния пасаж. Китайските хроники ясно отграничават хуните от останалите покорени народи.... Няма смисъл да се повтарям, просто чети и нещо повече освен „библията” на пророка ти Съсълов!
18. „Прародителите на древните българи са западните хуни, които не са нищо друго освен индоевропейци (кимерийци, скити, ди, юеджи, динлини, хуни ефталити, саки, сармати и т.н.); от коя точно група произлизат българите е друга тема.” Браво бе гений, то не остана народ в Ср.и Центр.Азия който да не е хунски! Юечжите също са хуни, тогава защо ли са воювали с хуните. Много е лесно на „специалисти” като ДА да натъпкват всичко в един кюп „хуни” и после да разтягат всякакви локуми – типичен почин на антинаучното списание „Авитохол”!

19. „Авторът обаче ни пробутва тезата за „хуни” (монголоиди и предшевственици на тюрките) и ”хони” (европеиди), като обаче яко омесва понятията и се обърква във собствените си теории.” Задължително трябва да препрочетеш книгата ми, защото всичко е толкова объркано в представите ти, че трудно ще проумееш за какво става дума, за да си изясниш нещата. Монголоидността на хуните е факт отдавна известен както от източниците, така и от археологията, това че „орденците” сте се хванали като удавници за сламка за тове понятие е въпрос на собственаото ви незнаие!
„Гумильов се бил объркал и популяризирал невярното твърдение за някаква мнима европеидност на хуните”.....Авторът обаче за пореден път си противоречи, защото на стр. 306 потвърждава за европеидния вид на част от хуните (ху [усуни] със сини очи и руси коси) описани според китайските хроники, както и че така именно изглеждат и други хунски племена от западната общност (динлини, ди, хуни ефталити или "бели хуни" и др.). ДА не различава ху – западни варвари, т.е. согдийци и усуни – асиани, ефталитите са съвсем друга общност – хони от алхан (сродно по произход с аллон – алан). Всъщност препоръчвам ти да прочетеш книгата на Н.Лысенко „Асы-аланы в Центральной Азии” или Л.Клейн – за произхода на индоевропейците, качих ги в рускоезичната страница на сайта си, за да си поизясниш нещата. Но предвид пещерната ти русофобия и фанфаронско самочувствие без покритие, няма да го направиш!
20. „Забележително е обаче, че през последните 20-25 години голяма част от самите руски учени имащи отношение към етногенезата на народите и племената от тази част на Азия вече не говорят за „тюркски народи”, а говорят за „алтайски народи” и е повече от ясно че първичния културен пласт на тези съвременни групи (някои от които наистина са тюрки и монголоиди) е индоевропейски и тюркизацията е станала вторично в много по-късен период! Този „нов момент” обаче не е съвсем нов – подобни хипотези за произхода на древните българи от сармати и царски скити е изказван от редица учени още в началото на миналия век (виж трудовете на Шангов, Даскалов, Сотиров и някои др.)” За алтайсикте народи има цяла глава в книгата ми, да беше я прочел. А наивните писания на Шангов са изцяло в стил Ганчо Ценов. Българите били славяни дошли от Бактрия и т.н...
21. „. До момента няма никакво доказателство, че хуните на кан Атила и азиатските (китайските източни) хуни са един и същ народ, а и вече изяснихме, че става въпрос за съвкупност от народи титуловани като „хуни”....” Въпросът съм го изяснил, няма да се подвтарям. А титлата кан към името на Атила си е ДА-ва измислица.
22. „Неизвестно защо авторът толкова се увлича да ни преразказва китайската средновековна история (династията Хан, периода на Трите царства и династия Тан), което няма никакво пряко отношение към древната българска история?! Още повече, че става въпрос за сравнително късни исторически периоди, когато българите отдавна са се завърнали в Прародината (Балканския полуостров).” Значи по времето на Импреията Хан 3 в.пр.н.е. – 3 в. българите били вече на Балканския п-в ! Феноменално, браво ДА, вие пишете нова истори в стил Фоменко!
23. „Друга творческа грешка на автора е представянето на кимерийците като пришълци от Азия, което издава явно непознаване на древната история и авторитетните исторически атласи на Колин Макивиди (в два тома) или тези на Херман Киндер и Вернер Хилгеман (също в два тома); и двете издания са излизали на български език. „ За разлика от ДА аз вярвам на археологията, а не на разни западни атласи, чийто автори са твърде далече от кимерийските археологически находки!
24. „Изследвайки древната история на Азия, авторът нищо не споменава за културата, предшевстваща Китай – Великата Уйгурска империя (състояща се от европеидни народи), която се явява наследник на културата от потъналия континент Му (в Тихия океан; виж изследванията и книгите на Джеймс Чърчуърд от края на 19 век; излизали са и на български език). Макар и спорни в някои отношения, книгите и експедициите на Чърчуърд дават много фактологичен материал за съществуването на тази древна култура преди повече от 35 000 години. Част от тази материална култура са и пирамидите открити в Китай (120 пирамиди намиращи се в Северо-Западен Китай; някои от тях са по-големи от Хеопсовата пирамида). Тези пирамиди се проучват само от китайски археолози и до тях не се допускат никакви чуждестранни специалисти, което е много показателно като факт. Логиката от този факт е, че ако се изясни произходът на тези пирамиди, както и много други артефакти от древния период и „пъзелът се подреди”, ще трябва да се пренапише голяма част от древната история на Азия, което не е изгодно от геополитическа гледна точка за Китай!” За континета „Му-у-у-у” както го наричат част от пациентите на д-р ДА ще си замълча, подобни смешни твърдения не се нуждаят от коментар, а за уйгурите (ойхардите на Птолемей и у-ге на кит.хроники) прочети по-внимателно че нищо не си разбрал.
25. „По-нататък авторът продължава със спекулациите, че „хоните” (кушани, ефталити, юеджи, усуни), нямат нищо общо с хуните на Атила, „които са монголоиди и на ниско културно стъпало”. Доказателството на автора, че „хунския вожд” (а всъщност той е император!) Атила е бил монголоид е, че е погребан в три ковчега – железен, сребърен и златен, „според степния обичай” от Азия. Едно от тълкуванията на това погребение, е че императорът кан Атила (според някои сведения е носел и името Боян) е погребан така защото е „завоювал народите с желязо, а те са му плащали данъците си със злато и сребро”! Може би на автора не му е известно, че по същия начин е погребан и Александър Велики; и той ли е азиатски монголоид?!?........” То може фантазии, ама чак пък толкова, Атила бил Боян, да не си му чел кръщелното бе колега?! Прочети класическото описание на А.Марцелин за това какво са представлявали хуните, как са изглеждали и какъв начин на живот са имали и тогава пиши глупости!
26. „Има обаче десетки изображения на Атила, някои рисувани и от натура от средновековието – НА ВСИЧКИ ТЯХ ЦАР АТИЛА Е ИЗОБРАЗЕН КАТО ЕВРОПЕЕЦ С(ЪС) ЯРКИ КАВКАЗКИ ЧЕРТИ!” Разбира се когато това е дело на средновековни западни монаси пишещи хроники, може ли да се доверяваш на подобни картинки, Приск ясно го е казал „Атила е нисък на ръст с отвратитлена кожа, сплескан нос и малки присвити очи”... Европеид от кавказки тип, разбира се! В лудите орденски фантазии....!
27. „Главната жена на Атила е била българката Керка, от която е бил и възстановителя на империята кан Ирник (Ернах, Ирна заселил се в Добруджа; Малка Скития), упоменат в „Именника на българските владетели”. Отричането на този факт е наивно и смешно, както и твърденията, че Атила е Авитохол от „Именника”....” И т.н. тези глупости се пишат вече 10-15 год. винаги по страниците на „Авитохол” Керка били българка....? Браво!
27. „Никъде обаче Приск не споменава, че Атила или хората му са монголоиди!” Напротив споменава го но не си го прочел!
28. Татарите – волжки българи, също един въпрос по който пишман-патриотарите се засягат и реват като настъпени по тестисите. Дрън-дрън. Татарите са си татари, волжките българи са средновековна общност, чийто езиков наследник са единствено донякъде съвр.чуваши. Простичък факт който тъпите орденски кратуни не са в състояние да проумеят! Прочети книгата на А.Баяр по въпроса!
29. Кой съм цитирал по въпроса за Мадарския конник не е важно, защото издигам теорията че това е българския бог, Конния бог! А вашия Слави Дончев си е „орденски” специалист! Не ми го пробутвай!
За Раковски – човекът не е учен а революционер. Да самообразовал се е доклкото е могъл, но това не е достатъчно! Основното му занимание е Освобождението на България, а не науката! Начинът му на писане е типичен наивно-романтично-възрожденски! Такова е бил времето, каквото е написал и което е ценно съм го цитирал!
30. „. Съкращенията на индексите в цитираната литература са оформени по начин понятен само за автора и такива не се срещат никъде в научната литература!” Напротив среща се дори и при цитирания от вас Гумильов. Но това е технически въпрос и не смятам да го обсъждам с тебе!
31. „...). Той говори за „средновековен византийски начин на локален, механичен автохонизъм, механично да се присвояват по-стари названия на съвременни на хронистите народи, обитаващи същите земи, като: мизи-българи, кимерийци-българи, тохари-татари” и т.н., което обаче не отговаря на истината.” И това е така, като че слънцето изгрява от изток. Явно г-н ДА твърде малко е работил с извори!
32. „До 369 стр. авторът говори за всякакви други племена и народи в Евразия, но не и за българи; без да прави някакъв сравнителен анализ или да свързва директно българите с тези народи.”... Ами като ги няма, да ги изфантазирам като Петър Добрев ли? Първото споменаване на този етноним е то М.Хоренаци и съм го дискотирал на дълго и широко! Връзката с булоцзите като част от юечжите е хипотетична и логична, но не е в прав текст потвърдена от някакъв източник! Така че може само да предполагаме.
33. „Според автора, племето на утийте в Кавказка Албания (Алуанк) и Азербайджан няма нищо общо с утигурите (древните българи) или кутигури/кутригури, които били по-късни. Но вероятно утийте и утигурите имат нещо общо с утийте (кутийте) от Месопотамия. Още повече, че това е потвърдено в старите български хроники (Паисий, Спиридон, Поп Йовчо, „Зографската история” и др.). ....” Айде холан, поп Йовчо е по-наясно с историческата етногеография на Кавказ.....” По този въпрос виж също и изследванита на д-р Лиляна Райчева, публикувани в няколко части в сп. „Авитохол” (авторката е правила специално проучване във френските билиотеки по този въпрос и подготвя книга със своите изследвания за българските племена на кутиите и барсилите).” Авторката ви не е наясно се елементарни понятия в историята, както и ДА, и толкова по-зле за вашето списание че публикувате подобни глупости!
34. „Своята творба авторът завършва с „прозрението”, че „последните остатъци на злополучните хуни се разтварят сред варварските племена в балканските провинции на Византия”......., че „хърватите са славяни” (това сигурно го е прочел в някоя сръбска енциклопедия от времето на Йосиф Брос Тито) и, че на Балканите българите обединили славянските племена, а траките се изпарили незнайно накъде?!?........Да, там има и една доста спорна от историческа гледна точка генеалогична схема, която би трябвало да обясни произхода на древните българи.
Хърватите не само са славяни но и създатели на илиризма и панславизма! Това че днес правят отчаяни опити да съксат със славянския си произход се обяснява с факта че се „западнеят” много повече от българските първенюта, даже не се смятат за Балканска страна и че искат максимално да се разграничат от сърбите с които говорят един и същи език!
Браво на ДА че е решил да прочете книгата ми, жалко е че много малко е разбрал, но толкова му е умствения багаж на човечеца!цитирай
4. doktora757 - Изключително много съм доволен от ...
09.04.2010 14:15
Изключително много съм доволен от отговора на д-р Живко Войников по моите бележки! Достоен емоционален отговор и забележителна академичност и стил! Особенно ми допаднаха високо интелектуалните изрази и "аргументи" казани по мой адрес от рода на:
"тюркофил-хунор", "автохтонист", "пещерна русофобия", "фанфаронско самочувствие без покритие", "браво бе гений", "тъмносин глупак", "писател на история в стил Фоменко", "фен на Стефан Гайд", "луди орденски фантазии", "вам подобни фантазьори" и т.н. както и други определения като: "Ганчо Ценов е доайенът на чалга-историците в България", "Съсълов - пророка на "оредниците", "възрожденско-патриотичните напъни на Паисий", "антинаучното списание "Авитохол"" (защо ли пък там пишеха все изтъкнати специалисти и изследователи?!) и т.н. и т.н. - все хубави неща.......Просто да се чудиш как да ги коментираш от гледна точка на умствения багаж на спорещия, който май не е изучил изкуството на академичния спор, нито пък има здрави нерви.
При запознаване с текста веднага си личи провинциалния комплекс на Войников и характерното безсилие, при липса на факти и аргументи, да се опитва да оборва опонета с лични нападки и обиди, заклеймяване в комунистически стил и истерично поведение, доста недостойно за мъж!
Колега, аз наистина съм завършил ветеринарна медицина (макар че имам и още две професии и сериозно допълнително образование) и това е предимство, защото съм свикнал да работя с говеда!.......Вече и на другите стана ясно, че не само не сте достатъчно компетентен в областта на историята (независимо от обемистата книга, която сте написали), но също така и в областта на човешките взаимооотношения, юридическите казуси и някои лоши последствия, които могат да настъпят от това!
цитирай
5. анонимен - драги доктор александров,
11.04.2010 08:48
аз съм роден 1976.няма как да съм отявлен комунист.според мен е грешно да се отъждествява комунизма с русия.

иван вазов е бил 25 години имигрант във франция и швейцария и е написал това:
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=867&Level=2

дорияне,аз съм бил с тебе и леунг тинг 1991(15 годишен) в зала до хотел родина и те уважавам,но според мен българите трябва да си уважаваме труда и да не говорим един против друг.

доктор живко войников работи за България а не против нея.
с уважение,
българин от село къкрина в щатите.
цитирай
6. doktora757 - Според мен, пък д-р Живко Войников ...
13.04.2010 10:28
Според мен, пък д-р Живко Войников работи за да си чеше егото и не приема никаква градивна критика (с посочени конкретни факти); сякаш иска да ни каже, че написаното от него е нещо от "последна инстанция".......Що се отнася до "пещерната русофобия", както я нарече доктора, просто няма такава от моя страна. Аз ясно разграничавам руския народ от руската политика и комунистите (болшевиките), както и от онзи богоборчески етнос (проф. Григорий Климов ги нарича секта от дегенерати), който ликвидира физически след 1917 г. руската аристокрация и интелигенция! Този тежък удар върху руската нация и народите от Руската Федерация все още се усеща и раната трудно ще зарасне.......
А цитираните автори на Войников, с малки изключения са все от тоталитарния период за съжаление.
цитирай
7. анонимен - драги доктор александров,
15.04.2010 06:01
безкрайно те уважавам,
и за това бих искал да прочетеш и да се запознаеш със следната информация и да я обсъдим след това:

http://www.bu.edu/phpbin/buniverse/videos/view/?id=224
http://www.cartome.org/foucault.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Huntington_Russell
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist,_the_Movie

тогава ще разбереш защо и какво се пише тук:
http://www.strogosekretno.com/

с уважение,
цитирай
8. анонимен - докторе не си добре, рецензии пр...
20.04.2010 15:01
докторе не си добре, рецензии правят хора които са навътре в нещата, но и автора също не е добре... абе нямам думи...
цитирай
9. анонимен - отговор на един обикновен българин.
26.04.2010 08:37
Драги д-р Александров така ли не разбрахте че "историческата школа" Авитохол чийто адепт сте, няма нищо общо с реалната историческа наука. Въпросната книга която вие така оплювата е един безпристрастен и научно издържан опит, макар и направен от любител, да се поизчистят авгиевите обори на прабългарския произход, който за съжаление фантазьори като вас с безотговорните си писания в последните 20 години "засраха" до неузнаваемост.
Струва ми се че вие имате нужда от консултация с психиатър, защото провинциалните комплекси ги избивате вие, вече изгонен и от психо-кукувичарника "Авитохол"! Аман от чалга-профани като вас, които нямате и елементарни исторически познания но пишете глупости за да заблуждавате непредубедените читатели!
цитирай
10. demograph - анонимен - Отговор на д-р Ж.Войников
27.04.2010 12:24
Макар да познавам стила на анонимния, няма да се ровя в персоналността му. Само ще си позволя да забележа, че книгата на Войников е абсолютна каша, която отразява кашата в главата му и пълното му объркване и неспособност да обхване огромната материя в която се дави. Потъвайки в средноазиатските подвижни пясъци, накрая той дори не може да формулира ясно и тезата си - кои са все пак българите...?!
Това е съдбата на всеки, който се спъва в историческата истина, а я търси зад хоризонта на историческата логика.
Поздрави докторе.
цитирай
11. анонимен - отговор на анонимния глупак от горния пост, от обикновен читател
28.04.2010 14:51
E затова четете "Авитохол" и писанията на "специалисти" като Дориан Александров за ди ви се изясни че едно е сериозна история, а друго е "историческата фантастика" на глупаците от сорта на Ганчо Ценов и Димитър Съсълов, и техните съвременни реаниматори!
цитирай
12. анонимен - Узун Сики каба Ташак
30.04.2010 10:23
....накрая той дори не може да формулира ясно и тезата си - кои са все пак българите...?!....
Ако някой я беше формулирал сета нямаше да си чишете езиците и да се джавкате като кучета. Никой не може да отговори на този въпрос, тъй като българите нямаме нито собствена генеалогична легенда, нито някакъв бетъл спомена за собствения ни поризход. Нямаме собствени хроники, явно не сме били особенно историчен народ.
За мен българите са си буламач - сбирщината на степта, утайки събрани оттук и оттам, без минало, без история, банда разбойници водени единствено от жаждата за плячка. Затова и нищо трайно не създаваме. Втората ни Българска даржава, по същество е влашко-куманска, единстевно езика е славянски, а третата - недоразумение на историята, появило се по волята на Русия.
Сега ни предстои да се пръстнем по света като най-долна ръка роби на западните гадове и да изчезнем като държава, каквата отдавна не сме и като общност в която нищо не свързва отделните индивиди!
Така че какви били българите - много важно и кого ли го интересува това, освен откачалки като джавкащите се доктори! Единия да ходи да лекува четирикраките, а другия двукраките говеда!
Когато българите си замините от тук, ние ще избием циганите и ще въстановим "Велика Турция"!
цитирай
13. doktora757 - . . . . накрая той дори не може да фо...
01.05.2010 00:48
анонимен написа:
....накрая той дори не може да формулира ясно и тезата си - кои са все пак българите...?!....
Ако някой я беше формулирал сета нямаше да си чишете езиците и да се джавкате като кучета. Никой не може да отговори на този въпрос, тъй като българите нямаме нито собствена генеалогична легенда, нито някакъв бетъл спомена за собствения ни поризход. Нямаме собствени хроники, явно не сме били особенно историчен народ.
За мен българите са си буламач - сбирщината на степта, утайки събрани оттук и оттам, без минало, без история, банда разбойници водени единствено от жаждата за плячка. Затова и нищо трайно не създаваме. Втората ни Българска даржава, по същество е влашко-куманска, единстевно езика е славянски, а третата - недоразумение на историята, появило се по волята на Русия.
Сега ни предстои да се пръстнем по света като най-долна ръка роби на западните гадове и да изчезнем като държава, каквата отдавна не сме и като общност в която нищо не свързва отделните индивиди!
Така че какви били българите - много важно и кого ли го интересува това, освен откачалки като джавкащите се доктори! Единия да ходи да лекува четирикраките, а другия двукраките говеда!
Когато българите си замините от тук, ние ще избием циганите и ще въстановим "Велика Турция"!


Ташак, тия неща дето ги пишеш ще те оставят някъде без ташаци бе човек! Веднага се разбира, че си от партията на братя Юзеирови, които скоро ще емигрират към Анадола - тук нямат бъдеще, както и последователите им......)))))
цитирай
14. doktora757 - докторе не си добре, рецензии пр...
01.05.2010 00:55
анонимен написа:
докторе не си добре, рецензии правят хора които са навътре в нещата, но и автора също не е добре... абе нямам думи...


А ти добре ли си - поне тебе да не те мислиме и да не се тревожим за психическото ти здраве?!?......
цитирай
15. doktora757 - Драги д-р Александров така ли не ...
01.05.2010 01:02
анонимен написа:
Драги д-р Александров така ли не разбрахте че "историческата школа" Авитохол чийто адепт сте, няма нищо общо с реалната историческа наука. Въпросната книга която вие така оплювата е един безпристрастен и научно издържан опит, макар и направен от любител, да се поизчистят авгиевите обори на прабългарския произход, който за съжаление фантазьори като вас с безотговорните си писания в последните 20 години "засраха" до неузнаваемост.
Струва ми се че вие имате нужда от консултация с психиатър, защото провинциалните комплекси ги избивате вие, вече изгонен и от психо-кукувичарника "Авитохол"! Аман от чалга-профани като вас, които нямате и елементарни исторически познания но пишете глупости за да заблуждавате непредубедените читатели!


Чак пък "историческа школа Авитохол" - нещо много ме титулова! Аз нямам такива претенции като Петър Добрев или високо уважаемия д-р Живко Войников. Явно като любител на разни "кукувичарници" и определени "исторически школи" не можеш да отделиш зърното от плявата, ама и аз не съм нито психиатър, нито психоаналитик за да ви поставям разни диагнози. Ако коментирате, моля да е по същество; другото я ясно че е от безсилие и някаква злоба, натрупана от отчаяние.......Всеки с проблемите си, ама темата беше друга!
цитирай
16. doktora757 - E затова четете "Авитохол...
01.05.2010 01:06
анонимен написа:
E затова четете "Авитохол" и писанията на "специалисти" като Дориан Александров за ди ви се изясни че едно е сериозна история, а друго е "историческата фантастика" на глупаците от сорта на Ганчо Ценов и Димитър Съсълов, и техните съвременни реаниматори!


Отново изцепки на анонимни герои с диагнози (празни приказки неподкрепени с никакви факти и анализ)! Според мен оценка на труда на автори като Ганчо Ценов и Димитър Съсълов могат да правят само хора, които са на тяхното интелектуално ниво, а тук не виждам такива......)))))) Подобни грубости и арогантност трудно ме впечатляват, но по-нататък всичко което не е по темата ще бъде трито!
цитирай
17. sociologist - "Никъде Приск не споменава че ...
31.05.2010 19:48
"Никъде Приск не споменава че Атила е монголоид"

А кой древен авто описва монголоид и как звучи това описание?
Дайте едно такова описание за да видим как са описвани монголоидите и да направим сравнение.

Монголоид е съвременен термин, епикантус също , раса е термин от 1684 година.
Как един римлянин ще опише един монголоид без тези термини?

Нисък, оскъдно лицево окосмяване , с малки очи и тъмна кожа?

Йордан в "Гетика" го описва така:

"...нисък ръст, с широки гърди, голяма глава и малки очи, с рядка брада, прошарена, сплескан нос, отвратителен цвят на кожата. "

Това според вас европоид ли е?
Вие как бихте описали монголоид ако не можете да употребите термините - монголоид, и епикантус?
цитирай
18. doktora757 - Историкът Йордан е живял 2 века п...
07.06.2010 14:05
Историкът Йордан е живял 2 века по-късно от времето на Атила и никога през живота си не е виждал хуни - нито азиатски, нито европейски! Така че просто не би могъл да ги опише правдиво или от натура; говорил е неща чути от други и препредадени през трета - четвърта ръка! Свободни съчинения и фантастики.....)))))
цитирай
19. анонимен - Приск всъщност споменава че Атила ...
09.09.2010 01:14
Приск всъщност споменава че Атила имал матов цвят на кожата, което било характерно за неговата раса.
цитирай
20. анонимен - toharistan
30.09.2010 17:02
Logikata?
цитирай
21. анонимен - lugal Iskender-han
02.10.2010 19:02
4ini mi se, 4e logikata na Ordusa e takava:
1. Babilon e velik, ama po kutrigurska liniya sme go vladyali - v liceto na kutiite, de, ama to 1 i su6to;
2. Alexander e Velik, ama makedoncite sa traki, zna4i pak sme nie horata, makar indiycite da im vikat ne vulgaroi-trakoi, YAWAN, demek YONIYCI;
3. Atila Dulooglu e bas-bayat pulkovodec, koeto sam0 po sebe si go pravi akana-bulgar!
Ama kak sa bolgari ednovremenno halkolit-neolit-bulgarite, trakite, kimerite, skitite, ariite, tibetcite, keltite i hixite? Moooooooooje!!! Prosto sa veliki! Bulgarite moje da sa bili zavisimi ot Tyurkskiya haganat, ot avarite, II veka ot bizantiycite, V veka ot otomancite, ot fa6agi i blyadove, moje da sme predali revolucionerite si, ama i s Chengiz-han e redno da sme roda, nal tuy?
i hop: nyakoy si Jivko Voynikov, barabar s drug nyakoy si Petr Goliyski, po4va da ni govori za ... tohari !!!!? Te pa takia nema! Toharite vladeyat li Vavilon, Egipet, polvin Evrazia? Nivga6?
Zna4i izooob6to ne sa bulgari!!!!
цитирай
22. анонимен - car Mogol
11.10.2010 02:34
Doryan kato iska trakite da sa otkrivateli na bulgarskoto boyno izkustvo v Mongoliya i Frigiya, da obyasni za6to Atilovite huni trabva da sa kimeri i 26 lono-strelci, no i ario-egipto-zlatoordenci?
Lugale, predatelstvata - ay da ne spekulirame s tyah!
цитирай
23. анонимен - Ужас!
26.11.2010 21:51
Хей, хора! Нормални ли сте? Може ли да разговаряте по такъв начин?
цитирай
24. анонимен - Българин, значи мъдър знаещ човек
03.12.2010 12:05
За да се разбере нашата история е необходимо човек да е мъдрец иначе всичко останало е чешене по топките. Който е прост и глупав и две не вижда камо ли едно ще ни праща и на ирин и на пирин докато не предизвика съдбата и не го сполети отмъщението на предците чиито кокали рови без никакво уважение и благодарност че е жие благодарение на тях
цитирай
25. shtaparov - Похвала и за Вас,и за д-р Живко Войников
07.10.2011 16:31
Похвала и за Вас,и за д-р Живко Войников приятелю- патриотичните Ви усилия не са отишли на вятъра и е излишно да се повдигат ненужни спорове,важна е само любовта към България!!!
цитирай
26. doktora757 - аз съм роден 1976. няма как да съм ...
07.10.2011 17:52
анонимен написа:
аз съм роден 1976.няма как да съм отявлен комунист.според мен е грешно да се отъждествява комунизма с русия.

иван вазов е бил 25 години имигрант във франция и швейцария и е написал това:
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=867&Level=2

дорияне,аз съм бил с тебе и леунг тинг 1991(15 годишен) в зала до хотел родина и те уважавам,но според мен българите трябва да си уважаваме труда и да не говорим един против друг.

доктор живко войников работи за България а не против нея.
с уважение,
българин от село къкрина в щатите.


През 1976 в България си беше див комунизъм; да ме прощаваш! Иначе за другото си прав, но и трябва да има градивна критика (именно каквото е моята) за да има прогрес. При безкритичност (особено в областта на българската история, пълна с бели полета и фалшификации) човек няма с какво да си "сверява часовника" и тъпче на едно място!.......
цитирай
27. doktora757 - Doryan kato iska trakite da sa ot...
07.10.2011 17:55
анонимен написа:
Doryan kato iska trakite da sa otkrivateli na bulgarskoto boyno izkustvo v Mongoliya i Frigiya, da obyasni za6to Atilovite huni trabva da sa kimeri i 26 lono-strelci, no i ario-egipto-zlatoordenci?
Lugale, predatelstvata - ay da ne spekulirame s tyah!


Бихте ли писали на кирилица за да се разбираме все пак!?!......Бележката е доста объркана и не е ясно какво точно искаш да кажеш; поясни малко по-нашироко? Приемам всякакви тези и забележки, но ако не си чел книгата на Войников и някои мои материали по въпроса ще бъде малко трудно да си изясним позициите за произхода на древните българи (трако-кимерийците).
цитирай
28. doktora757 - ЕДИН ПОСТИНГ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ПР...
11.11.2011 23:34
yuliya2006 написа:
ЕДИН ПОСТИНГ ,КОЙТО ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕШ..ПАК ДА СЕ ВЪРНЕШ И ОТНОВО И ОТНОВО!

С ОБИЧ ДЖУЛИЯ БЕЛ


Силно благодаря; токущо си го прочетох пак след година и нещо и съм много доволен от анализа - ще ми помогне значително при писането на някои неща за древните българи!
цитирай
29. rizar - Докторе
12.11.2011 18:29
Страхотна критика си ударил на Войников ! Поздравления !

Би могло да го критикуваш и от гледна точка на философия на историята, която ти си ограничил по принцип до ленинско-коминтерновската. Още по-лоши са последиците от изключително рационалистическия подход и отхвърлянето на такива важни компноненти в културологията, като фолклор, етеология и др.
цитирай
30. balkan1 - ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ...
15.11.2011 08:20
... не си знаем календара, защото информацията за Българския календар липсва в образователната ни програма. Разполагайки с тази информация българинът ясно вижда че сме си тук от време ОНО -
http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.571532
Приск споменава един особено важен факт! Когато уведомили кан Атила, че Архиепископа на византийски град, южно от река Дунав, преминава с лодки и работници и копаят могилите/погребални комплекси/ на неговите предци, Той, обявил война на Византия и атаката на неговите войски стигнала чак до Нисус и река Морава. За кан Атила, гробът на неговите предци е свещен и неприкосновен.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: doktora757
Категория: Други
Прочетен: 4300370
Постинги: 501
Коментари: 1925
Гласове: 3297
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31