Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.05.2012 10:13 - Приеха Закона за отнемане на незаконно придобито имущество!
Автор: doktora757 Категория: Политика   
Прочетен: 4153 Коментари: 1 Гласове:
5

Последна промяна: 05.05.2012 13:09

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
България|Политика
  • 03.05.2012 21:06 | Обновена в 09:12| image92| image24111
  Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services 54 Приеха Закона за отнемане на незаконно придобито имущество Премиерът Бойко Борисов благодари на депутатите от ГЕРБ, че с приемането на закона за незаконно придобитото имущество са оставили правителството на власт image

Народното събрание най-накрая прие окончателно на второ четене Закона за отнемане на незаконно придобито имущество.

Това стана късно вечерта в четвъртък. Законопроектът беше обсъждан и гласуван в продължение на пет пленарни заседания.

Последното гласуване беше дали законът да влезе в сила в рамките на три или шест месеца. Депутатите приеха тримесечен срок.

В двумесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание трябва да избере, а президентът и министър-председателят да назначат членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това гласуваха депутатите при приемане на текстове от закона.

Мандатът на членовете на сега действащата Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност се прекратява с избирането, съответно назначаването на членовете на новата комисия.

още по темата Промениха основен текст в законопроекта за конфискацията image 26 | image8601 03.05.2012 Ковачева: Посланиците подкрепят отнемане без влязла в сила присъда image 25 | image2835 03.05.2012

Парламентът прие да се отмени действащия сега Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност се довършват при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

За последните гласувания в НС пристихнаха премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. 

Искам да благодаря на депутатите от ГЕРБ, че оставиха правителството на власт, защото

ние си бяхме донесли оставката, ако не гласувате закона,

коментира премиерът от парламентарната трибуна след гласуването.

Депутатите приеха кръга от престъпления, при които при повдигнато обвинение се извършва проверка на лицето за незаконно придобито имущество. С последната редакция на текста се изключват престъпленията, които са маловажни случаи.

Проверката започва и когато лице не е било привлечено като обвиняем за престъпление поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, реши парламентът. Предвижда се проверката да започва и когато наказателното производство е прекратено, тъй като деецът на престъплението е починал.

Проверката започва и когато наказателното производство е спряно и лицето не може да бъде привлечено като обвиняем, тъй като след извършване на престъплението е изпаднало в краткотрайно разстройство на съзнанието, притежава имунитет или е с неизвестен адрес и не може да бъде намерено.

По-рано същата вечер депутатите приеха сделките, извършени с незаконно придобито имущество, да са недействителни по отношение на държавата и даденото по тях да подлежи на отнемане, когато са безвъзмездни с физически или юридически лица.

Според приети текстове недействителни са и възмездните сделки с трети лица, ако те са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито или са придобили имуществото с цел прикриване на незаконния му произход или на действителните права, свързани с него.

На отнемане подлежи и незаконно придобито имущество, което лицето е прехвърлило

през проверявания период на съпруг, на лице, с което се намира във фактическо съжителство, на бивш съпруг, на роднини по права линия без ограничение в степените, на роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително.

Отнема се и имущество прехвърлено или внесено като вноска в капитала на юридическо лице, ако лицата, които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат, че имуществото е незаконно придобито, гласува парламентът.

Според закона до доказване на противното, за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези, намерени у него, в жилището му или в други собствени или наети от него помещения, превозни средства, каси или сейфове.

Незаконно придобитото имущество се оценява по действителната му стойност към момента на придобиване или отчуждаване. Ако е установено, че цената, посочена в документ за собственост, не е действително уговорената или липсва цена, имуществото се оценява към момента на придобиването или отчуждаването му.

Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на

15-годишна давност,

решиха депутатите. Отхвърлено беше искането на Христо Бисеров от ДПС давността да е 10 години. Тя започва да тече от датата на придобиване на имуществото.

В случаите, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество, на отнемане подлежи преобразуваното имущество, гласуваха депутатите. Когато имуществото липсва или е отчуждено, се отнема паричната му равностойност.

Парламентът прие да може да се сключва спогодба между Комисията за отнемане на незаконно имущество и проверяваните от нея. Страните могат да сключат спогодба, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност, решиха депутатите. Спогодбата се одобрява от съда, ако не противоречи на закона и на добрите нрави. Тя има последиците на влязло в сила решение от деня на одобряването й и не подлежи на разваляне.

Предвидено беше да се отнема не по-малко от 80% от незаконно придобитото имущество, но депутатите приеха предложението на Янаки Стоилов от Коалиция за България за 75 на сто. Според председателя на вътрешната парламентарна комисия Анастас Анастасов /ГЕРБ/, ако се отнема 80% от имуществото, санкцията ще е по-голяма, но при 75% ще има по-голям стимул за сключване на спогодба.

Решено беше комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество да предявява иск за отнемане пред окръжния съд, в района на който е постоянният адрес на проверяваното лице, в срок до три месеца от налагане на обезпечителните мерки. Съдът отменя служебно или по искане на заинтересованите лица наложените върху имуществото обезпечителни мерки, ако комисията не представи доказателства, че е предявила иска в законния срок.

Според други приети днес на второ четене текстове се създава

Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество.

Имуществото, за което е взето решение за продажба, ще се продава от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Парламентът реши още, че всяко лице, претърпяло вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите ина длъжностните лица по този закон, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им, може да предяви иск за обезщетение срещу държавата при условията и по реда на Законаза отговорността на държавата и общините за вреди.

Прецизирайки други текстове, парламентът реши

"значително несъответствие" да е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв.

за целия проверяван период.

Парламентът задължи Комисията за отнемане на незаконно имущество да води регистър на проверяваните и на запорираното имуществото.

Имуществото, върху което е наложено обезпечение, може да се остави за пазене на проверяваното лице или на лицето, което държи имуществото към момента на налагане на обезпечителните мерки. По искане на комисията съдът назначава за пазач на имуществото друго лице, като определя възнаграждението му. Движимите вещи с историческа стойност се предоставят за съхранение в Националния исторически музей или в друг музей.

Тези, които са с научна стойност се предоставят за съхранение в Националната библиотека, в съответния институт на БАН или в университет. Благородните метали, скъпоценни камъни и изделия от тях се предоставят за съхранение в БНБ. Движимите вещи с художествена, антикварна или нумизматична стойност се предоставят за съхранение на Министерството на културата, а екзотични животни и растения се предоставят на зоологически градини и други институти.

  Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services 54 Източник:По БТА Снимки:БГНЕС - архив
www.vesti.bg/index.phtml

....................................................................................................................................................................
НАБЛЮДАТЕЛ Гущерите късат опашки на поразия В терариума "България" управляващите бързат да се шмугнат по дупките, докато мине и замине най-строгата проверка на ЕС от 5 години Светослав Терзиев
image
Светослав Терзиев
В терариума "България" гущерите забелязаха в последния момент наближаването на брюкселски астероид и се втурнаха да се крият по дупки, късайки опашките си, за да не повторят съдбата на своите не толкова съобразителни предшественици от мезозойската ера. Идната седмица пристигат ревизори от Европейската комисия да проверят има ли в крайна сметка някакъв резултат след толкова много критични доклади след приемането на България в ЕС. Целта е да обобщят през юли впечатленията си в цялостен анализ на 5-годишното действие на механизма за сътрудничество и проверка в правосъдието и вътрешния ред, от който ще зависи дали ще бъде премахнат мониторингът и дали страната ще бъде допусната наесен в Шенгенската зона.

    Образно казано, държавата отива на зрелостен изпит по годност за европейско членство, което още се смята за прибързано от някои влиятелни европейски фактори. По стар навик тя отлагаше до последно всякакви неприятни усилия, които биха могли да влошат хармоничните й отношения с организираната престъпност, но календарът я принуди да прояви инстинкт за самосъхранение. В драматично изтичащото време тя се хвана за първата спасителна идея, спомняйки си за идеолога на оцеляването в мафиотска среда Илия Павлов - "Да откъснем опашките на гущерите!" И настана късане на поразия.
    Най-напред градският прокурор на София Николай Кокинов очерта мащаба, в който да се прилага отклоняващата вниманието мярка. "Вече ги няма тия стари динозаври на организираната престъпност. Тя сега е в по-дребни групи и е концентрирана към финансово-икономически престъпления. Вече ги няма тези мастодонти, които се занимаваха с наркотици и убийства", каза той миналата неделя пред БНР. С други думи, не търсете динозаврите, занимавайте се с по-дребните гущери. Как и къде са изчезнали гигантите, без никой да забележи, не сметна за необходимо да обяснява. Ей така - няма ги. По-наблюдателните могат да ги видят в ново качество като управители на терариума (преходът свърши - бел. соц.), които посочват на кои гущери докъде да се жертват опашките. През близките дни изследователите от Брюксел ще могат да се дивят на зрелище с още мърдащи откъснати опашки на следните екземпляри:

- При акция на МВР и прокуратурата в сряда бе арестувана цялата дневна смяна от 32-ма митничари на граничния пункт "Капитан Андреево", включително двама началници. Над 20 хиляди лева бяха намерени у служителите от задържаната смяна на границата с Турция. "Находката надмина нашите очаквания", изръкопляска прокурор Кокинов.

- Братя Галеви бяха осъдени в четвъртък окончателно на 5 години затвор като тартори на организирана престъпна група. Заедно те ще лежат почти колкото осъдения същия ден като наркомуле в Сао Пауло бивш олимпийски шампион Гълъбин Боевски. Разликата е, че двамцата ще си бъдат почти у дома на лек режим в общежитието в Самораново, докато Боевски ще трябва да прояви яка издръжливост в бразилски затвор на строг режим.

- Соченият като "октопод" Алексей Петров внезапно напусна в петък домашния си уют по решение на Софийския градски съд и се върна в сенчестия арест, за да не дразни европейците, че още се припича на слънце.

- През нощта срещу петък парламентът прие окончателно Закона за конфискация на незаконно придобито имущество. Той ще върне 15 години лентата на крадливото забогатяване и ще засича несъответствие от над 250 хиляди лева между стойността на имуществото и доходите на проверявания. Периодът на първоначалното излюпване на динозаври след залеза на комунизма през 1989 г. и изгрева на демокрацията ще остане извън полезрението. Появилите се обаче по-късно гущери могат да загубят опашките си по преценка на надзираващите ги по-едри екземпляри, които ще бъдат недосегаеми.
    За разлика от други години, когато евронаблюдателите ставаха свидетели на грозна размяна на обвинения между различните власти в България кой е виновен за липсата на върховенство на закона, този път терариумът ще рапортува сплотен.
    И трите власти ще се похвалят, че са работили в синхрон, за да постигнат забележителни резултати в отговор на обективните и справедливи европейски критики. Полицията и прокуратурата ще се отчетат с митничарски опашки в ръка, съдът - с опашките на Братя Галеви и Алексей Петров, а законодателната власт - със закона за конфискацията, призван да стане оръжие за масово поразяване на гущери. Брюкселци трябва да повярват, че шмугналите се по дупките влечуги са на изчезване, и да подвържат следващия си доклад с червени корици, както подобава на една Червена книга за изчезващите видове.
    Моментът е много важен, защото, както настояват нашите социални палеонтолози, ЕС трябва да обяви, че мезозойският преход в България е свършил и е настанала ерата на европейската демокрация, в която изчезващите видове се признават за защитени видове. Големият проблем на българския управляващ елит, който от 22 години му пречи да се наслади изцяло на посткомунистическите си придобивки, е липсата на европейска легитимност. Докладите на ЕК за организираната престъпност и корупцията на високо равнище не са нищо друго освен камъни в неговите градини, които периодично нарушават спокойното му храносмилане и го карат да се размърда лениво. Дошло е време Европа да направи избор: да събере предложените й жертвени опашки и да ги отнесе тържествуващо в Брюксел като доказателство, че се е справила със задачата си в България, или да навлезе още по-дълбоко в българския Джурасик парк с всички рискове и изненади, на които може да се натъкне.
    Когато взема това възлово решение, Еврокомисията трябва да има предвид, че равновесието в терариума е нарушено драматично за сметка на другите видове, които от две десетилетия служат за храна на големите и малките гущери. Обикновените българи, които разчитаха толкова много на европейска закрила за оцеляването си, вече губят и последна надежда, като виждат как Брюксел започва да изпитва досада от безрезултатната си природозащитна роля. Предстоящият юлски доклад ще бъде свидетелство за зрелост не само на българската демокрация, но и на нейните европейски възпитатели, които рискуват да станат за резил, надвити от питомците си.image
Карикатура: Христо Комарницки Трите власти в България ще рапортуват сплотено пред Брюксел, че се борят с престъпността.


Източник: www.segabg.com/article.php

....................................................................................................................................................................

                                                        КОМЕНТАР:

    Този закон е поредната педерастка изява на националните предатели от НС - има 15 годишен давностен период от дата на придобиване на имота (придобит по престъпен начин): веднага с просто око се забелязва, че най-бандитския период 1989-1996 г. изпада елегантно от класацията, а за периода преди това въобще не се и дискутира; все едно, че тогава не са придобивани имущества по престъпен начин от комунистическата номенклатура!?! Освен всичко друго, този закон е създаден и като инструмент за репресии срещу политическите противници на режима (главно извънпарламентарна опозиция) и може да действа избирателно на принципа на "двойните стандарти", "как Дявола търкува Евангелиeто" и "телефонното право"...... Явно е, че по указания отвън и отвътре (ония, които "дърпат конците") се преминава на нова фаза на тероризиране на населението в България и продължаване с пагубната за нацията политика на геноцид и унищожение, целящи смазване на всякаква национална съпротива срещу организираната престъпност с "бели якички"!
   Ако  внимателно
се анализира излиза, че ГЕРБ действително не е "Б отбора" на БСП, а е "А отбора" на БКП (червените капиталисти и фашизоиди), зад което стоят най-ретроградните сили ерозиращи българското общество и обслужващи чужди интереси!...... Приемането на този закон е абсолютното доказателство за това, защото въобще не засяга награбеното от комунистите и парвенютата колаборационисти (сътрудници) на глобализма и ционизма! Тук става въпрос за престъпления в огромни размери - само от безумната и бандитска приватизация бяха разграбени държавни имущества и активи за над 100 милиарда евро! Същите тези мутри прокараха и планът "Ран-Ът" (създаден от кадри на ЦРУ), който по същество е чист геноцид спрямо българите. Фактите и статистиката го потвърждават, а подписите им стоят под съответните документи, готови за обвинителен акт по всички правила на правото! Статистиката показва чудовищни престъпления и факти: ЗА ПЕРИОДА 1989-2011 Г. В БЪЛГАРИЯ СА УМРЕЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО В АКТИВНА ВЪЗРАСТ ОКОЛО 1,6 МЛН. ДУШИ, А ОКОЛО 1,5 МЛН. ИКОНОМИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ СА НАПУСНАЛИ ТРАЙНО СТРАНАТА! Тези престъпници, които го направиха трябва да бъдът ефективно осъдени, а награбеното върнато в бюджета!.....Над 80 % от хората в България искат точно това, ревизия на прехода и възмездие за виновниците и за страданията си!!! Парите не миришат, но оставят ярки следи особено в банковата сфера. Като начало трябва да се започне със сметките на българи в банките на Швейцария, Австрия и Лихтенщайн; по първоначални данни там имат сметки за около поне 300 млн. евро (а може би и много повече); нека видим откъде са и Симеон Дянков да не мълчи по въпроса, защото ще му го зададем публично и официално: doktora757.blog.bg/politika/2011/02/28/izcepkite-na-simeon-diankov-i-skritite-avoari-v-shveicariia-.695598  Философиите трябва да отидат вече на заден план - НУЖНО Е АКТИВНО ДА СЕ ДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ! ИМА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПАТРИОТИЧНИ И НАЦИОНАЛИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ), ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ТАМ И СЕ ОРГАНИЗИРАЙТЕ ЗА ОТПОР! СРЕЩУ ЕДНА ОРГАНИЗИРАНА СИЛА МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ САМО ДРУГА ОРГАНИЗИРАНА СИЛА! ПРАВОТО Е НА НАША СТРАНА, НАРОДЪТ СЪЩО!!!

image


image

                image

 


image

                      
                                  image
Гласувай:
51. nikikm - Не ми се вярва,
06.05.2012 20:22
да посегнат сами на себе си!грабежът,големият грабеж започва от 1989 год.???Че и преди това!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: doktora757
Категория: Други
Прочетен: 4638190
Постинги: 505
Коментари: 1943
Гласове: 3324
Архив
Календар
«  Ноември, 2022  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930